• REGULAMIN

Regulamin hurtowni EU-Trade

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, eu-trade.com.pl oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki hurtowni eu-trade.com.pl i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
Hurtownia internetowa eu-trade.com.pl, prowadzony jest przez firmę TLM Sp. z o.o., z siedzibą w 59-800 Lubań, Spółdzielcza 11. Numer NIP: 6131593630, (dalej: eu-trade.com.pl lub Sprzedawca).

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:

1. Hurtownia eu-trade.com.pl prowadzi sprzedaż towarów pod adresem eu-trade.com.pl.
Witryna eu-trade.com.pl umożliwia składanie zamówień na towar wyszczególniony na stronie eu-trade.com.pl.


KUPUJĄCY

2. Kupującym może być osoba, która ma zarejestrowaną działalność gospodarczą.


PRODUKTY

3. Wszystkie towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, w dziale "Wyprzedaż" mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.

CENY

4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych eu-trade.com.pl są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami netto, należy doliczyć do nich podatek VAT. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji


ZAMÓWIENIA

5. Zamówienie w hurtowni internetowej eu-trade.com.pl można złożyć w następujący sposób:
a) za pomocą naszego sklepu internetowego,
b) pocztą elektroniczną wysłaną pod adres: biuro@eu-trade.com.pl. Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów,
c) telefonicznie pod numerem działu handlowego: 730 233 868.
6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu max. 4 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 8:00-16:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
7. W szczególnych przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji.
 
MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

8. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji w procesie zamówienia, zgodnie z regulacjami wskazanymi w pkt 5 i 6 Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy eu-trade.com.pl, a Klientem.

WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

9. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w naszej hurtowni komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane. Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Kupującego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Kupującego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usług znajdują się tu (kliknij).


CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

10. Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez handlowca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Standardowo nie przekracza on 2 dni roboczych (dla zamówień złożonych do godziny 14:00 danego dnia.), jeśli chodzi o większe zamówienia czas realizacji nie przekracza 7 dni roboczych - wysyłane jako paczki paletowe. W razie braku możliwości realizacji zamówienia w zakreślonym terminie Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta proponując nowy termin realizacji. Do Klienta należy wybór m.in. akceptacja nowego terminu lub odstąpienie od umowy i zwrot pieniędzy.


SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)

11. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:
a) Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca.)
b) przy większych ilościach zakupionych sztuk towaru wysyłamy jako paczki paletowe.

PŁATNOŚCI
12. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.
W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki. W przypadku jednak wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy wpłacona zaliczka zostanie Konsumentowi zwrócona.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ I PROCEDURY REKLAMACYJNE

17. Towary oferowane w hurtowni eu-trade.com.pl są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub hurtowni eu-trade.com.pl. W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru.

Warunki uznania reklamacji:

  1. Towar wraca do nas czysty.
  2. Do paczki musi być dołączony opis wady oraz data zakupu.
  3. Towar ma być odpowiednio zapakowany do transportu czyli w karton.
  4. Reklamacja musi dotyczyć wady produkcyjnej i która nie powstała w związku z nieprawidłowym użytkowaniem.
  5. Jeśli produkt przyszedł uszkodzony mechanicznie już w kartonie i został spisany protokół szkody z kurierem (nawet jeśli karton nie był uszkodzony, musi być protokół).


Przykłady towaru, który nie podlega reklamacji:

  1. Nożyce spalinowe, które mają na sobie ziemię.
  2. Odkurzacze do liści którymi odkurzano kamienie.
  3. Pęknięte pompy (uszkodzenie mechaniczne).
  4. Sejfy w których został zmieniony kod, z kluczem zatrzaśniętym w środku.
  5. Skrzynka pocztowa, która przyszła do klienta uszkodzona bez protokołu spisanego z kurierem - protokół musi być spisany nawet jeśli karton nie był uszkodzony. 

18. Niezależnie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Klienta będącego konsumentem, wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).

19.
Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy pod tel. 730 233 868.

20. W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą)

a) sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową,

b) sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru,

c) kupujący traci uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy,

d) sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

21. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową, można przesyłać na adres Trade Flow, ul. Radostów Górny 57a, 59-800 Lubań lub za pośrednictwem e-mail pod adresem biuro@eu-trade.com.pl. Pismo reklamacyjne powinno zawierać opis niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji. W przypadku problemów zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami pod tel. 730 233 868.

22. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji kupującego dotyczącej niezgodności towaru z umową, Sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) - w takim przypadku Sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

23. Gwarancja lub rękojmia nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.

24. W przypadku gdy stroną kupującą nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego)

25. W przypadku gdy zakupiony towar jest wadliwy od nowości Sprzedawca zapewnia przyśpieszoną procedurę wymiany bądź naprawy sprzętu w takim przypadku prosi się o niezwłoczny kontakt telefoniczny 730 233 868 lub e-mail: biuro@eu-trade.com.pl z opisem wady produktu i danymi kontaktu zwrotnego do klienta.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

26. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient może wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń). Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

27. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. Administratorem danych osobowych Klientów jest EU-Markt, z siedzibą w Lubaniu przy ul. Chopina 6, 59-800 Lubań.
Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 
OPISY PRODUKTÓW

28. „Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność EU-Markt. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z bazy danych EU-Markt.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

29. Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

30. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.